Archiwum aktualności

KRS, księga wieczysta i Regon on-line 02 maja 2011 r.

Postępująca informatyzacja stwarza coraz więcej możliwości pozyskania niezbędnych informacji za pośrednictwem Internetu. W codziennej pracy szczególnego znaczenia nabierają trzy rejestry, do których można uzyskać dostęp przy użyciu przeglądarki internetowej.

Krajowy Rejestr Sądowy
Udostępniona przez Ministerstwo Sprawiedliwości wyszukiwarka KRS umożliwia sprawdzenie podstawowych informacji dotyczących podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w szczególności nazwy, sposobu reprezentacji oraz reprezentantów. W celu skorzystania z wyszukiwarki niezbędne jest posiadanie numeru NIP, Regon lub nazwy podmiotu, którego danych poszukujemy.

Wyszukiwarka KRS znajduje się pod adresem: http://opp.ms.gov.pl/

Księgi wieczyste
Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwia również dostęp do ksiąg wieczystych przez Internet. Warunkiem skorzystania z zasobów wyszukiwarki ksiąg wieczystych jest znajomość numeru księgi wieczystej.

Wyszukiwarka ksiąg wieczystych znajduje się pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html

Regon
Na stronach Głównego Urzędu Statystycznego znajduje się wyszukiwarka podmiotów wpisanych do rejestru gospodarki narodowej (Regon). Wyszukiwanie następuje poprzez wskazanie numeru Regon lub NIP.

Wyszukiwarka Regon znajduje się pod adresem: http://www.stat.gov.pl/regon/

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią