Archiwum aktualności

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci 18 kwietnia 2011 r.

Osoba posiadająca rachunek bankowy (oszczędnościowy, oszczędnościowo-rozliczeniowy lub terminowej lokaty oszczędnościowej) może dokonać pisemnej dyspozycji na wypadek śmierci nakazującej bankowi dokonanie po śmierci posiadacza rachunku wypłaty na rzecz małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej.

Kwota wypłaty wynikająca z dyspozycji wkładem na rachunek bankowy na wypadek śmierci nie może przekroczyć dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Istotne jest również to, że dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku odwołana lub zmieniona. Ponadto kwota wypłacona osobie uprawnionej w oparciu o dyspozycję nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku bankowego.

Pamiętać również należy o tym, że dyspozycja na wypadek śmierci dotyczyć może wyłącznie rachunku bankowego posiadanego przez jedną osobę. Dyspozycji nie można wydać w przypadku rachunku bankowego prowadzonego dla kilku osób łącznie.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią