Archiwum aktualności

Darowizna na wypadek śmierci 28 marca 2011 r.

Trwają prace nad nowelizacją Kodeksu cywilnego mające na celu wprowadzenie do polskiego systemy prawa cywilnego instytucji darowizny na wypadek śmierci. Zgodnie proponowanym brzmieniem art. 8881 k.c. w przypadku zawarcia umowy darowizny na wypadek śmierci, przedmiot tej darowizny będzie przechodził na obdarowanego z chwilą śmierci darczyńcy.

Wydaje się, że przedmiotem darowizny na wypadek śmierci najczęściej będą nieruchomości i ograniczone prawa rzeczowe. Jednym z najważniejszych rozwiązań w przypadku darowizny na wypadek śmierci jest wyłączenie jej przedmiotu ze spadku po darczyńcy.

Darowizny na wypadek śmierci będą mogli dokonać również małżonkowie, gdy przedmiot darowizny objęty jest wspólnością majątkową darczyńców. W takiej sytuacji obdarowany będzie uzyskiwał udział w przedmiocie darowizny z chwilą śmierci każdego z darczyńców.

Umowa darowizny na wypadek śmierci będzie musiała dla swej skuteczności być zawarta w formie aktu notarialnego.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Mądry 59-220 Legnica Plac Słowiański 1, pok. 511 tel. 785 86 96 96 e-mail: Kontakt z Kancelarią